Akashi Single Malt  $37

Fukano 14yr  $40

Fukano Jikan  $27

Hakushu 12yr  $175

Hibiki 21yr  $230 

Ichiro's Chichibu On the Way  $150

Ichiro's Chichibu peated  $185

Kaiyo cask strength  $25

Kaiyo peated  $25

Kura the whisky  $25

Kurayoshi 8yr  $25

Kurayoshi 8yr sherry  $25

Kurayoshi 18yr  $60

Mars Iwai   $10

Mars Komagatake 2018 edition  $120

Matsui mizunara cask  $60

Matsui peated  $40

Matsui sakura cask  $40

Nikka from the barrel  $30

Nikka Miyagikyo  $60

Nikka Yoichi  $60

Ohishi Islay cask  $16

Ohishi port cask  $24

Ohishi sherry cask  $21

Suntory Yamazaki Toki  $10

Suntory Yamazaki 12yr  $75

Suntory Yamazaki 18yr  $425


Japanese Whisky

2122 2nd Ave. Seattle WA, 98121(206)443-4490Hours :Every day     2-11 pm